DEN HAAG - De kersttoespraak van koningin Beatrix stond dit jaar in het teken van dankbaarheid. "We leven in een tijd waarin steeds nadruk wordt gelegd op wat ons ontbreekt. Dankbaarheid begint bij de erkenning dat er veel goed is, dat hoop zich voortdurend vernieuwt, dat steeds weer wegen opengaan en dat daarin reden ligt om zegeningen te tellen", aldus de vorstin zondag in haar rede voor televisie en radio.

Beatrix dankte iedereen hartelijk voor het meevieren van haar zilveren regeringsjubileum. "Overal ben ik met hartelijkheid verwelkomd. Het koningschap heeft mij de laatste 25 jaar geleerd hoe wezenlijk de steun is van anderen."

Diep dankbaar is de koningin voor wat prins Claus voor Nederland kon betekenen en voor de inzet van haar gezin en familie. "Vanuit een sterk thuisfront kan ik mijn taken vervullen."

Kwetsbaar

Dankbaarheid kan iemand volgens Beatrix ook kwetsbaar maken "omdat daarmee wordt erkend dat men bij een ander in de schuld staat. Vaak schieten woorden tekort, maar zelfs een blik of gebaar kan al duidelijk zijn. Meer dan ooit zijn blijken van warmte tussen mensen van wezenlijke betekenis."

Dank en lof zijn in alle godsdiensten vooral gericht tot de Allerhoogste, zo zei de vorstin. Woorden als "God zij dank!" maar ook "Allah zij geprezen!" verwijzen volgens haar naar een godsvertrouwen dat een aloud gevoel van eerbied en geborgenheid uitdrukt.

De kerstrede, die enkele dagen geleden is opgenomen, werd uitgezonden op Nederland 1 en 2 en op Radio 1. Op de Nederlandse Antillen en Aruba en in het buitenland was de vorstin te horen en te zien via Radio Nederland Wereldomroep. De kersttoespraak trok 558.000 kijkers.

Boek

Eerder deze maand nam de vorstin op Paleis Noordeinde het eerste exemplaar in ontvangst van het boek 'Koningin Beatrix aan het woord; 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken'. De samenstellers proberen in het boek de invloed van de koningin op de officiële toespraken in kaart te brengen.

Over de kerstrede kan geen misverstand bestaan: die schrijft ze zelf. Thema's in de laatste jaren waren onder meer hoop (2000) en verdraagzaamheid (2002 en 2004). In 2001 was het thema 'oog om oog maakt de wereld blind', waarbij de vorstin waarschuwde tegen wraakzucht na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september.

In 2003 eerde Beatrix op eerste kerstdag haar toen 94-jarige moeder, prinses Juliana.

De toespraak van koningin Beatrix is na te lezen op de website www.koninklijkhuis.nl.