DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer duidelijkheid verschaft over de aard van de brief over de uitzending van 1200 tot 1400 militairen naar het zuiden van Afghanistan.

Premier Balkenende moet vrijdag nog duidelijk maken of de brief, die donderdag werd verspreid, een besluit tot uitzending weergeeft of dat het slechts om een voornemen gaat. Als dat laatste het geval blijkt te zijn, zal de Kamer zich volgende week opnieuw beraden over de te volgen procedure. Dat was vrijdag het resultaat van spoedoverleg van de Kamercommissies van defensie en buitenlandse zaken.

Behandeling

PvdA, VVD en SP weigeren een volledige behandeling van de missie op gang te brengen, als het kabinet niet eerst duidelijk maakt dat het hier om een besluit gaat. Blijft het kabinet cryptisch over de status van de brief, komen de beide commissies dinsdag weer terug van reces om over de verder te volgen procedure te spreken.

CDA en D66 gingen knarsentandend akkoord met het compromis. Beide fracties hebben geen behoefte aan verdere verduidelijking. Zij zijn voorstander van een volledige behandeling op basis van de voorliggende brief. Alleen kan ook in hun ogen de Kamer pas het eindoordeel vellen, als het kabinet een definitief besluit voorlegt.

Gekrakeel

Het gekrakeel over de te volgen procedure is een gevolg van de wijze waarop het kabinet de brief heeft uitgelegd. Omdat D66, de kleinste coalitiepartij, zich al tegen de uitzending heeft uitgesproken, moest een kunstgreep worden toegepast om de twee ministers van die partij binnenboord te houden. Niet voor niets riep een van hen, vice-premier Brinkhorst, donderdag met een grote glimlach dat er geen besluit was gevallen en dat er alleen sprake van een voornemen was.

VVD-woordvoerder Van Baalen zei echter geen boodschap te hebben aan de interpretatie van Brinkhorst. Wat hem betreft gaat het hier om een besluit. Alleen was er geen meerderheid in de Kamer te vinden die zijn uitleg wilde delen.