DEN HAAG - Het kabinet heeft het voornemen volgend jaar militairen te sturen naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Dat heeft het donderdag besloten, zo maakten de D66-ministers Brinkhorst (Economische Zaken) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) bekend.

Bekijk video: Modem/ Breedband

"Het is een voornemen, geen besluit", zei Brinkhorst na de ministerraad met nadruk. Pechtold zei dat het kabinet het mogelijk maakt dat de Tweede Kamer in januari en februari hoorzittingen en een debat over de voorgenomen missie kan houden. Daarmee is nog allerminst zeker dat de militairen ook echt naar Afghanistan gaan. Het definitieve besluit over de missie neemt het kabinet pas na het debat in de Kamer begin februari.

Onzeker

De steun in het parlement is zeer onzeker. Coalitiepartij D66 is in ieder geval tegen de missie. Dat geldt ook voor oppositiepartijen SP en GroenLinks. De Kamer gaat begin januari waarschijnlijk zelf gesprekken voeren in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Daarna volgen eind januari een briefing en een hoorzitting met externe deskundigen. Begin februari is het debat met de Kamer, waarna het kabinet definitief besluit over de missie neemt. Formeel is voor het zenden van militairen geen toestemming van het parlement nodig.

NAVO

In het voorstel van het kabinet, gaan volgend jaar juni ruim 1100 militairen voor twee jaar naar Uruzgan, om daar te helpen met de wederopbouw van het land. Ze doen dat onder de vlag van de internationale troepenmacht ISAF. De bondgenoten binnen de NAVO, die er al maanden op rekenen dat Nederland meedoet aan de missie, zijn op de hoogte gesteld van de onzekerheid over de afloop van het debat in Nederland.

VVD

De Tweede Kamer is zeer verdeeld over de missie-Uruzgan. Regeringspartij D66, de SP en GroenLinks zijn tegen. De LPF kan niet instemmen met de duur van twee jaar en de omvang van 1100 militairen. Ook binnen de CDA-fractie wordt getwijfeld. De VVD lijkt nog het meest voorstander van de missie. christenunie, SGP en de Groep Wilders hebben "een positieve grondhouding". De PvdA tot slot vreest een vermenging tussen de ISAF-missie en de strijd tegen het terrorisme (Enduring Freedom). Het kabinet moet niet rekenen op steun van de PvdA, liet PvdA-leider Bos herhaaldelijk weten.

Lafheid

"De lafheid ten top." Zo oordeelt GroenLinks over het kabinetsbesluit om geen besluit te nemen over de missie naar Afghanistan, maar een voornemen uit te spreken. "De regering regeert gewoon niet. Ze durven het niet aan. Zo'n gevaarlijke missie en dan durft het kabinet er niet voluit voor te gaan", aldus GroenLinks-Kamerlid Karimi donderdag.

Volgens de PvdA heeft het kabinet "een totaal onvermogen om te regeren" laten zien met de keuze om donderdag geen besluit te nemen over Afghanistan, maar een voornemen voor te leggen aan de Kamer. Dat zei PvdA-Kamerlid Koenders donderdag. Hij noemt het plan van het kabinet "onverantwoord tegenover de Nederlandse militairen en onverantwoord tegenover de internationale bondgenoten".

Lubbers

"Lubbers revisited. Het kabinet heeft een lubberiaanse oplossing gevonden." Dat is de reactie van VVD-Kamerlid Van Baalen op het kabinetsvoornemen over de missie naar Afghanistan. Van Baalen wil helderheid van het kabinet. "Is het nu een besluit of een voornemen? Daarover is het kabinet ambivalent." Dat het CDA een twee derde Kamermeerderheid als voorwaarde stelt, noemt Van Baalen zeer voorbarig. "Het CDA moet geen hypotheek leggen op het debat."

Terug

Tweede-Kamerlid Harry van Bommel heeft bij de voorzitter van de vaste commissie Buitenlandse Zaken, Henk de Haan (CDA), het verzoek ingediend om morgen de Kamer terug te laten komen van reces om het besluit van het kabinet om troepen naar Afghanistan te sturen aan de orde te stellen. Volgens Van Bommel is er door dit besluit sprake van een vertrouwensbreuk tussen coalitiepartij D66 en het kabinet. De bespreking daarvan kan niet wachten tot de tweede helft van januari.

Van Bommel wil een debat met de minister-president waarin de vraag centraal zal staan of hij zich nog wel voldoende gesteund voelt door de coalitiepartijen in de Kamer nu de kleinste coalitiepartij reeds vóór het debat heeft aangegrepen onder geen voorwaarde in te zullen stemmen met de missie naar Afghanistan.

Het voorstel van Van Bommel maakt overigens weinig kans want mede-oppositiepartijen in de Kamer als de PvdA en GroenLinks voelen er weinig voor.