DEN HAAG - Het kabinet zal zeer waarschijnlijk donderdag toch besluiten ruim 1100 militairen te sturen naar Afghanistan. Verschillende bronnen rond het kabinet verwachtten woensdagavond dat ook de D66-ministers Brinkhorst en Pechtold daar mee kunnen instemmen.

Bronnen verwachten dat Brinkhorst en Pechtold zich niet zullen aansluiten bij het harde 'nee' dat de D66-fractie vrijdag over de missie uitsprak. Pechtold zei dinsdag nog dat hij zijn eigen rol "zo zuiver mogelijk" zal spelen. Ook D66-leider Dittrich benadrukte de "eigenstandige" positie van de bewindslieden.

Scenario's

Woensdagavond werd er door de ministers Kamp (Defensie) en Bot (Buitenlandse Zaken) nog gewerkt aan een nieuwe versie van hun voorstel dat zij donderdag in het kabinet brengen. Verschillende scenario's doen de ronde.

Bronnen verwachten dat het kabinet donderdag niet een definitief besluit neemt, maar een "voorgenomen" besluit, waarin het definitieve besluit afhankelijk wordt gemaakt van de instemming van een meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer debatteert begin februari over de missie naar de provincie Uruzgan.

Bronnen

Het kabinet hoopt er op dat de LPF dan alsnog kan instemmen. Die partij is tegen een missie voor twee jaar, maar kan wellicht wel een missie voor een jaar steunen, hopen bronnen rond het kabinet. Na dat jaar wordt dan een verlenging bekeken. Als de LPF instemt, en CDA, VVD, christenunie, SGP en de Groep Wilders doen dat ook, dan ontstaat er een Kamermeerderheid van 84 zetels.

Ook is mogelijk dat het kabinet een positief besluit neemt, maar dat in februari terugtrekt vanwege een te kleine meerderheid in de Kamer. Daarmee zou het kabinet minder gezichtsverlies lijden bij de NAVO-bondgenoten.

Robuuste bewapening

Inmiddels is meer en meer duidelijk dat minister Kamp van plan is om met een zeer robuuste bewapening en een ruim mandaat naar Uruzgan te gaan. Daarin is sprake van Apache-gevechtshelikopters, F16-gevechtsvliegtuigen, mortieren en mortieropsporingsradar en ook verschillende soorten pantservoertuigen.

In de beginperiode in Uruzgan zal het overgrote deel van de militairen bestaan uit zwaarbewapende militairen en slechts een kleiner deel dat zich met de wederopbouw van de missie gaat bezighouden.

De kans is overigens groot dat Kamerleden begin januari een bezoek brengen aan de Afghaanse hoofdstad Kabul om daar te praten met generaals van de internationale troepenmacht ISAF en met vertegenwoordigers van de regering-Karzai.