DEN HAAG - Er moet een verbod komen op het dragen van een boerka in de openbare ruimte in Nederland. Dat vindt de Tweede Kamer, die op initiatief van het Tweede Kamerlid Wilders dinsdag het kabinet opriep met een verbod te komen.

Een boerka, een islamitisch gewaad dat de vrouw helemaal bedekt, draagt volgens de partijen niet bij aan de integratie van vrouwen in de Nederlandse samenleving.

Onderzoek

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) kondigde eerder aan dat ze zal onderzoeken of het mogelijk is vanuit veiligheidsoverwegingen op bepaalde momenten en in bepaalde gebieden mensen te verbieden een boerka te dragen. Een algemeen verbod op het gewaad was volgens haar niet goed mogelijk.

De coalitiepartijen CDA en VVD en de oppositiepartijen LPF en Groep Nawijn steunden dinsdag desondanks het pleidooi van Wilders.

Veiligheid

Hoewel het onderzoek van Verdonk nog niet klaar is, gaf het CDA aan alvast een signaal te willen geven. Volgens de christendemocraten schermen draagsters van een boerka zich te veel af van de Nederlandse samenleving. "Dat raakt onze veiligheid", zei CDA-Kamerlid Van de Camp.

Minister Verdonk zal de uitspraak van de Kamer meenemen in haar onderzoek, zo liet haar woordvoerder dinsdag weten. Het onderzoek naar een verbod op de boerka is naar verwachting in januari klaar.