DEN HAAG - De maximumstraffen voor een groot aantal misdrijven worden binnenkort flink verhoogd. Zo wordt, na levenslang, de hoogste straf dertig jaar cel. Nu is dat nog twintig jaar. Mensen die iemand in het verkeer doodrijden, kunnen negen jaar achter de tralies komen. Nu is dat nog hooguit drie jaar.

De wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht gaan in per 1 februari nu de Eerste Kamer dinsdag heeft ingestemd met de voorstellen van minister Donner (Justitie). De Tweede Kamer had de regering verzocht om de maximumstraffen aan te passen, omdat ze niet meer zouden aansluiten bij de huidige tijdgeest. Vooral de kloof tussen twintig jaar en levenslang was volgens de Tweede Kamer te groot.