BRUSSEL - Het akkoord voor de Europese begroting vanaf 2007 is slechts een begin voor een grondige hervorming van de uitgaven van de EU, vindt premier Blair van huidig EU-voorzitter Groot-Brittannië dinsdag in het Europees Parlement. "We moeten de begroting van top tot teen herzien", sprak Blair in Brussel.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Blair wees vooral naar de zogeheten hervormingsclausule in de definitieve tekst. Daarin staat dat de EU in 2008 en 2009 de toekomstige begrotingen grondig omgooit. De Britten willen dat omdat ze het geen goed idee vinden om ongeveer 40 procent van de Brusselse schatkist uit te geven aan boerensubsidies, terwijl de Fransen zich boos maken om de korting die Londen krijgt op de afdrachten aan de EU.

Landbouwbeleid

"In de onderhandelingen moeten zowel het landbouwbeleid als de korting aan de orde komen. Op termijn zal men deze clausule zien als cruciaal", voorspelde Blair. Hij zei "bereid te zijn om zelfs een grotere Europese begroting te accepteren, als het maar een hervormde begroting is." Ook voorzitter Barroso van de Europese Commissie onderstreepte het belang van de toekomstige herziening. "Hervorming is een essentiële stap", zei hij. Hoewel hij liever een hogere begroting had gezien, merkte hij op "dat ik eerlijk moet erkennen dat lidstaten toegevingen hebben gedaan ten opzichte van eerdere voorstellen".

De fractievoorzitters in het Europarlement waren bijna allemaal sceptisch over het handjeklap vrijdag tussen de staats- en regeringsleiders. "Dit was crisismanagement, geen leiderschap", oordeelde liberaal Watson. Socialist Swoboda sprak van een "beschamend proces waarbij nationale belangen in evenwicht worden gebracht maar Europa niet in het middelpunt staat".

Realiteitszin

Blair antwoordde dat realiteitszin nodig is. "Als je als regeringsleider naar zo'n top komt, is het onvermijdelijk dat je voor je nationale belang opkomt", zei de Britse premier.

Kritiek

Ondanks de soms felle kritiek leek het Europarlement niet langer op ramkoers te liggen, zoals een week geleden. Het parlement moet nog zijn goedkeuring geven aan de meerjarenbegroting en de regeringsleiders moeten waarschijnlijk in onderhandelingen nog enkele miljarden aan extra uitgaven slikken. Leider van de grootste fractie, Pöttering van de EVP (christendemocraten, onder meer CDA), waarschuwde dat zonder parlementair fiat er een jaarlijkse EU-begroting komt die in theorie veel duurder kan zijn.

Een hoge Commisieambtenaar waarschuwde dinsdagmiddag echter dat de verdragstekst waarop Pöttering (en met hem vele andere Europarlementsleden) zich baseert, voor velerlei uitleg vatbaar is. "Je eindigt bij 't Hof in Luxemburg", voorspelde hij.