DEN HAAG - Meer dan 90 procent van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is tevreden met de zorg die ze krijgen en de bejegening door het personeel. Wel vindt bijna 40 procent dat de verzorgers gehaast zijn en dat ze weinig tijd hebben voor persoonlijke aandacht.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek, dat dinsdag is verschenen. Verpleeghuizen kwamen het afgelopen jaar zeer negatief in het nieuws, toen de Inspectie voor de Gezondheidszorg constateerde dat de zorg aan bewoners vrijwel altijd onder de maat was.

Privacy

De bewoners zelf oordelen milder over de kwaliteit. Wel wil een kwart van de lichamelijk zieke bewoners meer privacy. Ruim 55 procent van de mensen die een kamer deelt met anderen, zou liever een kamer apart willen of een kamer met minder andere bewoners hebben.

In Nederland wonen ongeveer 150.000 mensen van 65 jaar en ouder in een verpleeg- of verzorgingshuis. Driekwart van hen is vrouw. Meer dan de helft is 85 jaar of ouder en driekwart van de bewoners kan niet zonder hulp naar buiten gaan of voor zichzelf zorgen.

Familie

Iets meer dan de helft van de bewoners (56 procent) heeft wekelijks contact met familie. Bij een op de tien is er dagelijks contact. De meerderheid van de bewoners zegt tevreden te zijn met de sociale contacten die ze onderhouden.

Een op de tien bewoners komt nooit buiten en een op de vijf minder dan één keer per maand. Een kwart van de bewoners zegt vaker naar buiten te willen gaan, maar doet dat niet. Dat komt dan door een gebrekkige gezondheid of het ontbreken van vervoer, begeleiding of gezelschap.