BRUSSEL - De Europese regeringsleiders hebben zaterdagochtend een akkoord bereikt over de EU-meerjarenbegroting voor 2007 tot en met 2013. Dat heeft de Britse premier en huidig EU-voorzitter Blair meegedeeld. Het akkoord voorziet in een korting op de Nederlandse EU-afdracht van 1 miljard euro per jaar.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Premier Balkenende heeft daar in Brussel twee dagen harde onderhandelingen voor gevoerd. Eerder bracht hij de Nederlandse begrotingswens al onder de aandacht in Berlijn, Londen en Parijs. Balkenende en de Tweede Kamer wilden absoluut een daling van de afdracht, omdat Nederland nu de grootste nettobetaler van de EU is.

Buitengewoon blij

Premier Balkenende is "buitengewoon blij" met het resultaat van de onderhandelingen in Brussel. "Er is een einde gekomen aan de onredelijke situatie waarin Nederland met kop en schouder boven andere landen uitstak als nettobetaler aan de EU", zei Balkenende zaterdag na afloop. "Het resultaat mag er zijn. Onze inzet van jaren is beloond."

De premier noemde het besluit een ommekeer. "In het verleden was iets fout gegaan. Nu is rechtgezet wat rechtgezet moest worden", stelde Balkenende. Volgens minister Zalm (Financiën) wordt Nederland middenmoter in een groepje rijke landen in de Europese Unie.

Akkoord

"Dit akkoord is echt voor de poorten van de hel weggesleept", aldus een bron rondom de onderhandelingen. De Europese meerjarenbegroting gaat uit van een totaalbedrag van 862,3 miljard euro, oftewel 1,045 procent van het Europese bruto nationaal inkomen (bni), de totale omvang van de economie in de EU.

Het Britse EU-voorzitterschap stelde vorige week nog een begroting voor van 1,03 procent van het bni. De Britten leveren 10,5 miljard in van hun automatische korting op de Europese bijdrage. Blair wilde aanvankelijk niet verder gaan dan 8 miljard euro, maar boog uiteindelijk onder druk van de Duitse kanselier Merkel en de Franse president Chirac. Zij lieten het totaalbedrag van de begroting ook stijgen.

Landbouwsubsidies

In ruil daarvoor kreeg Blair wel gedaan dat er in 2008 of 2009 een herziening kan komen van de hele Europese begroting, waaronder de landbouwuitgaven. Parijs had zich daar lang tegen verzet, omdat Franse boeren nu het meest profiteren van de landbouwsteun. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, krijgt de taak de herziening voor te bereiden.

De begroting voorziet in een daling van de steun voor achtergebleven regio's voor de nieuwe Oost-Europese EU-lidstaten. Na protest van Polen en Hongarije ging dit bedrag uiteindelijk wel weer licht omhoog. Ook kunnen de nieuwe lidstaten makkelijker een beroep doen op de regiosteun.

Blair sprak zaterdagochtend echter van een "modern akkoord dat de arme lidstaten van de EU meer helpt". De daling van het Britse voordeel op de EU-begroting gaat volgens Blair rechtstreeks naar de arme lidstaten. Daarmee hoopt hij het Britse financiële verlies in eigen land te kunnen verkopen. Hij stond onder zware druk van de Britse populaire pers en conservatieve oppositie om eigenlijk niet toe te geven op dit terrein.

Macedonië

De EU-leiders bereikten zaterdag ook een akkoord om Macedonië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen. Er is wel afgesproken dat er voorlopig nog geen onderhandelingen zullen beginnen met het Balkan-land.