DEN HAAG - De Tweede Kamerfractie van D66 is tegen een nieuwe missie van Nederlandse militairen in Afghanistan. Fractieleider Dittrich heeft dat vrijdag laten weten. Door de opstelling van D66 staat het sturen van de missie op losse schroeven. De ministerraad besluit maandag over de Afghanistan-missie.

Dittrich zegt dat zijn fractie het goed vindt om het kabinet al van te voren duidelijkheid te geven over haar opstelling. Het was al bekend dat de kleinste regeringsfractie grote aarzelingen had over een nieuwe missie.

Onveilig

Volgens Dittrich is D66 zeker niet principieel tegen het "het helpen bij de wederopbouw van Afghanistan", maar "niet onder deze omstandigheden". D66 vindt de situatie daar te onveilig om de wederopbouw verantwoord te laten plaatsvinden.

Dittrich zegt alleen namens de Tweede-Kamerfractie van D66 te spreken, maar erkent dat ook de D66-ministers Brinkhorst en Pechtold zeer kritisch staan tegenover de Afghanistan-missie.

Coalitie

PvdA-leider Bos zei vrijdag in een reactie ervan uit te gaan dat het kabinet de missie afblaast nu een van de regeringspartijen daar tegen is. Mocht het kabinet toch besluiten de missie door te zetten, dan gaat Bos ervan uit dat D66 de coalitie opblaast.

Balkenende

Premier Balkenende, die vrijdag in Brussel de EU-top bijwoonde, liet via een woordvoerder weten niet te willen reageren op de stellingname van D66. "Maandag maakt het kabinet de balans op. Dan zal het de feiten en argumenten wegen", aldus de woordvoerder.

Draagvlak

De woordvoerder van minister Bot van Buitenlandse Zaken liet zich in dezelfde zin uit. "Geen inhoudelijke reactie. We nemen het standpunt van D66 voor kennisgeving aan." De CDA-fractie, die ook grote aarzelingen heeft bij de Afghanistan-missie, zegt pas een oordeel te zullen vellen als het kabinet een besluit heeft genomen. "Maar voor ons is een breed draagvlak uitermate belangrijk bij de uitzending van Nederlandse militairen naar risicovolle gebieden."

Steun

VVD-Kamerlid Van Baalen noemt het "onbehoorlijk" dat D66 nog voor het kabinet de knoop heeft doorgehakt, laat weten de missie niet te steunen. "Maar het kabinet moet gewoon een besluit nemen, en daarna moeten we er in de Tweede Kamer over praten. We moeten ons niet laten gijzelen door D66." Van Baalen sluit niet helemaal uit dat de missie ondanks het verzet van D66 toch doorgaat, wanneer daarvoor voldoende steun bestaat bij de oppositie.