HILVERSUM - Dat voormalig NOS-correspondent Charles Groenhuijsen in een mail naar zijn baas gewag maakte van Schnabbel Gestapo, werd hoofdredacteur Hans Laroes te veel. Groenhuijsen voelde zich door de hoofdredactie bespioneerd bij zijn nevenactiviteiten en gebruikte daarom in een emotionele opwelling de term 'Schnabbel Gestapo' in een mailtje aan Laroes. De hoofdredacteur had opdracht gegeven om alle verzoeken voor optredens van de presentator direct aan hem door te sturen.

Dat blijkt uit de dagvaarding van het kort geding dat maandag in Amsterdam dient tussen Groenhuijsen en de NOS. Die betiteling Gestapo was voor Laroes en de NOS reden om de voormalig Amerika-correspondent en beoogd presentator van het 8 uurjournaal op straat te zetten. Groenhuijsen vindt het aangezegde ontslag onterecht en daagt daarom de NOS voor de rechter.

Dagvaarding

De presentator kwam al eerder in de problemen met de NOS en zijn collega's, maar de partijen zijn destijds tot een vergelijk gekomen, "al ging dat niet van harte", zo blijkt nu uit de dagvaarding. "Het had er toe moeten leiden dat het vertrouwen hersteld werd. Dit is echter niet gebeurd en dat is jammer", zo citeert de dagvaarding uit de ontslagbrief.

Voor de collega's van Groenhuijsen geldt dat ze mogen bijverdienen als is voldaan aan de regels in de cao en het protocol nevenactiviteiten van de omroep. Advocaat S. Tan zegt dat er voor Groenhuijsen een ander beleid werd gevoerd.

Verzoeken

"Medewerkers van de persafdeling, waar de verzoeken binnenkomen, hebben Groenhuijsen in november te kennen gegeven dat Laroes hen heeft opgedragen alle verzoeken direct, zonder kennisgeving aan Groenhuijsen, aan hem voor te leggen. Hij besliste vervolgens, zonder Groenhuijsen in die beslissing te betrekken", stelt Tan. Toen hij zich daar in een mail naar Laroes over beklaagde gebruikte hij de term Schnabbel Gestapo.

Voor de NOS was dat de druppel... "Je wist dat de verhoudingen onder druk stonden en in plaats van een herstel van verhoudingen, heb je bewerkstelligd dat we op een punt zijn beland, dat we absoluut geen mogelijkheden meer zien om met elkaar verder te gaan. Jouw houding naar collega's en meerderen is onacceptabel en er is, gezien de hele voorgeschiedenis, geen enkele verwachting en/of hoop dat dit zal verbeteren. Je bent gewoon op de oude voet doorgegaan." Aldus een deel van de ontslagbrief.

Flexibiliteit

Tan stelt dat de NOS zélf blijk geeft van wantrouwen door de wijze waarop zij - in de persoon van Laroes - met voor Groenhuijsen bestemde post is omgegaan. "Hij is reeds 23 jaar werkzaam in dienst van de NOS. Een zekere mate van flexibiliteit en inlevingsvermogen zou dus op zijn plaats zijn geweest. Groenhuijsen heeft Laroes niet beledigd, althans heeft hem niet willen beledigen en heeft dat ook onmiddellijk tot uitdrukking gebracht nadat hij kennis had genomen van de reactie van Laroes."