HOOFDDORP - Vuurwerk is dit jaar op meer plaatsen te koop dan vorig jaar, toen door nieuwe wetgeving veel potentiële verkooppunten niet voldeden aan de veiligheidseisen. "Vorig jaar was een dieptepunt, er was veel onduidelijkheid over de nieuwe regels, ook bij de overheid. Daardoor konden veel winkeliers niet op tijd aan de eisen voldoen", zei een woordvoerder van de Stichting Vuurwerk Nederland vrijdagochtend.

Eind vorig jaar voldeed de helft van de vuurwerkverkopers niet aan alle veiligheidseisen. Het ging vooral om de sprinklervoorziening. In totaal verkochten toen tussen 1100 en 1200 winkels vuurwerk. Dit jaar zijn dat er ongeveer 300 meer (1400-1500), aldus een woordvoerster van het ministerie van VROM.

De Inspectie van het departement verwachtte eerder dit jaar al dat er enkele honderden verkooppunten bij zouden komen.

Vuurwerkbesluit

De VROM-Inspectie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het Vuurwerkbesluit door gemeenten en provincies. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle van de opslag van kleinere hoeveelheden consumentenvuurwerk (tot en met 10.00 kg), de provincies voor die van professioneel vuurwerk en grotere hoeveelheden consumentenvuurwerk.

De controles richten zich vooral op de veiligheid, waarbij het gaat om de sprinklerinstallatie, de elektrische installatie en de brandwerendheid van de opslagplaats. Daarnaast kijken de inspecteurs naar andere risico-aspecten zoals veiligheidsafstanden, de verpakking van het vuurwerk en de aanwezigheid van brandbare of gevaarlijke stoffen.