AMSTERDAM - Hij was, naar het zich laat aanzien, een buitenbeentje onder de 'broeders' van de Hofstadgroep. Nadir A. liet geen baard staan en hulde zich niet in traditionele islamitische kledij. In het onderzoek naar de Hofstadgroep heeft justitie geen belastende sporen tegen A. gevonden. "Ik ben een normale moslim", zei A., verdacht van lidmaatschap van de het vermeende terreurnetwerk, donderdag tegen de rechtbank.

"Alle extreme dingen zijn voor mij onacceptabel. Ik denk niet aan het vermoorden van ongelovigen, dat vind ik niet normaal." En Nadir A. is bang, zo gaf hij te kennen. Hij heeft het omvangrijke Hofstaddossier gelezen. "En dan word je bang. Dan denk ik: misschien gaat mij iets overkomen. Misschien word ik als afvallige gezien." Dat zijn vrienden in rap tempo radicaliseerden en zich bereid verklaarden als martelaar te sterven, daar zegt A. nooit iets van te hebben gemerkt. Ook ontkende A. te zijn bedreigd door zijn medeverdachten of lieden daaromheen.

Islamist

De twijfel omtrent het waarheidsgehalte van de verklaring van A. was op de gezichten van zowel de rechters als de officieren van justitie af te lezen. A. was geregeld te gast op de zogenoemde huiskamerbijeenkomsten in de woning van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Iedereen die B. enigszins kende, zag hem de jaren voorafgaand aan de moord veranderen in een fanatieke, haatdragende islamist. A. hield donderdag vol daar niets van te hebben gemerkt. Officier Plooy zei hardop dat hij dat niet geloofde.

Executies

Er zijn concrete, harde aanwijzingen dat A. wel degelijk wist welk 'gedachtegoed' binnen de groep werd gekoesterd. In de computer van A. werden, evenals bij zijn medeveverdachten, jihaditische teksten en film- en fotomateriaal van onthoofdingen, executies en andere gruwelpraktijken aangetroffen. Volgens A. heeft hij dit materiaal gekregen van twee medeverdachten, die ook wel eens gebruik zouden hebben gemaakt van zijn computer.

A. werd vorig jaar november, na de moord op Van Gogh, gearresteerd. Hij is sinds 22 september op vrije voeten. De verwachting is dat zijn uiteindelijke straf, als die wordt opgelegd, niet langer zal zijn dan het voorarrest.

De rechtbank maakte donderdag bekend dat Samir A. op woensdag 21 december als getuige zal worden gehoord. Samir A. staat niet in het huidige Hofstadproces terecht, maar justitie beschouwt hem wel als prominent lid van de groep. A. zit momenteel vast in een andere terreurzaak.