AMSTERDAM - Tweede Kamerlid Hirsi Ali (VVD) komt met een nieuwe Submission-film. In deel III zal ze God zelf opvoeren. "Dat wordt het moeilijkste deel", zegt ze in het kerstnummer van het weekblad De Groene Amsterdammer. "Want wie zal Allah kunnen spelen?"

Een maand geleden werd bekend dat Hirsi Ali het script af had van Submission II, dat gaat over de discriminatie van homo's binnen de islam. Dat deel is het vervolg op de film die ze samen met de vermoorde regisseur Theo van Gogh maakte. Submission I was een aanklacht tegen de onderdrukking van vrouwen in de islamitische cultuur.

In het interview eist Hirsi Ali verder dat de VVD haar in een nieuwe Kamerperiode dezelfde ruimte geeft als nu, anders vertrekt ze. "Vlak voor de verkiezingen van 2007 maak ik de balans op, en leg aan de VVD voor of er ruimte blijft, zoals nu. Is dat zo, dan teken ik graag voor een nieuwe periode in de Kamer. Ik ben nog lang niet klaar met mijn onderwerp." Een post in het kabinet ambieert ze niet. Hirsi Ali kwam de afgelopen jaren regelmatig in botsing met collega's in de VVD-fractie omdat ze zich fel uitsprak over andermans beleidsterrein.