DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt woensdag een spoeddebat over de verstrekking van asielgegevens aan Congo en andere landen. Aanleiding is het vrijdag verschenen rapport van de commissie-Havermans, die de gang van zaken rond Congo heeft onderzocht.

Dezelfde dag bleek uit een intern onderzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat in de afgelopen jaren bij ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers aan de autoriteiten van hun herkomstland is aangegeven dat ze hier asiel hadden aangevraagd. Het is verboden dergelijke informatie te geven.