LOUISVILLE - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell stuurt zijn gezant William Burns naar het Midden-Oosten. Burns moet het vastgelopen vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen pogen los te trekken.

De bewindsman stuurt ook een persoonlijk adviseur naar het gebied om aan het overleg deel te nemen. Generaal b.d. Anthony Zini zal in het Midden-Oosten blijven totdat er een duurzame bestandsovereenkomst is gesloten, aldus Powell.

De minister hield maandag een toespraak in het Amerikaanse Louisville over de Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek. Powell onderstreepte er de actieve bemiddelende rol die Washington in de regio wil blijven spelen.

De minister riep de Palestijnse leider Arafat op alles in het werk te stellen het anti-Israëlische geweld door Palestijnen te beëindigen. De Israëlische regering moet volgens Powell de bouw van nederzettingen staken.

Kort na afloop van de toespraak van Powell viel er weer een dode op de Westelijke Jordaanoever. Israëlische soldaten schoten in de buurt van Nablus een 22-jarige Palestijn dood. Een tweede raakte gewond.

Mitchell-plan

Zondag werd al duidelijk dat Powell tijdens de toespraak geen nieuwe plannen op tafel zou leggen "We hebben al een plan en dat is het Mitchell-plan", aldus Powell.

Het Mitchell-Plan, genoemd naar de voormalige Amerikaanse senator George Mitchell, voorziet onder meer in een onmiddellijk staakt-het-vuren, een afkoelperiode van zes weken tussen de Palestijnen en Israeliërs en een aantal 'vertrouwenwekkende' maatregelen waaronder bevriezing van de bouw van joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Powell onderstreepte dat de Palestijnen en Israël vreedzaam naast elkaar moeten leven. "De Palestijnen moeten duidelijk maken dat hun staat niet in de plaats van Israël moet komen, maar ernaast", aldus de minister, die eraan toevoegde dat de Palestijnen hun claims niet met geweld kracht mogen bijzetten.

Israël op zijn beurt moet de bezettingen in de Palestijnse gebieden beëindigen. Daarnaast moet het land afzien van nieuwe joodse nederzettingen en moet het de beperkingen die voor de Palestijnen gelden, ongedaan maken, aldus Powell.

Goede wil

In het Midden-Oosten is verdeeld gereageerd op de toespraak van Powell. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de Amerikaanse minister uiting gaf aan een blijk van goede wil.

De Palestijnse minister van Planning had graag gezien dat Powell een tijdschema had uitgestippeld. Bovendien ging Powell voorbij aan de Palestijnse eis om internationale waarnemers naar het Midden-Oosten te sturen.

De joodse kolonisten kwamen met een veroordeling van Powell, vooral wegens diens uitspraken over ,,bezette gebieden''. De kolonisten baseren hun claims op hun geloofsovertuiging.