DEN HAAG - Allochtonen verhuizen twee keer zo veel als autochtone Nederlanders. Vaak komen zij terecht in een wijk met veel andere allochtonen.

Jongeren, hoger opgeleiden en huishoudens met een hoger inkomen maken in zulke 'zwarte' wijken vaak plaats voor allochtonen met een lage sociaal-economische status. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Remkes van VROM maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Mensen die in wijken met veel allochtonen achterblijven, kiezen daar bewust voor, zo blijkt uit het onderzoek. Niets wijst er op dat zij tegen hun zin achterblijven, bijvoorbeeld omdat zij geen geld hebben om te verhuizen.

Koophuis

Uit ander onderzoek dat de staatssecretaris maandag naar de Kamer stuurde, blijkt dat bijna de helft van de allochtonen een koophuis wil, maar slechts 12 procent er ook een heeft. Ook zouden acht van de tien allochtonen wel een eengezinswoning willen, terwijl maar vier op de tien er een heeft.

Ruime woningen in de grotere steden zijn nog steeds het meest geliefd bij allochtonen. Zij stellen echter minder vaak eisen die door hun cultuur of geloof zijn bepaald, zoals een gesloten keuken of aparte ruimten voor mannen en vrouwen. Opvallend is dat Surinaamse ouderen vrij veel belangstelling hebben voor groepswonen.