DEN HAAG - Scholen krijgen de mogelijkheid om zeer lastige leerlingen sneller naar het speciaal onderwijs te sturen, ook als de ouders daar niets voor voelen. Minister Van der Hoeven van Onderwijs onderzoekt de mogelijkheden daartoe, blijkt uit een brief die ze deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Scholen die nu lastpakken naar een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) willen sturen, stuiten daarbij vaak op een weigering van de ouders. Die menen dat hun kind niet op een dergelijke school thuishoort.

Van der Hoeven overweegt de ouders daarom te verplichten mee te werken, als de school en andere deskundigen vinden dat het kind het best zal functioneren in het speciaal onderwijs.