DEN HAAG - Het conflict tussen kabinet en Tweede Kamer over een extraatje voor de burger als compensatie voor de gestegen energieprijzen is opgelost. De vooral door coalitiepartijen CDA en D66 geëiste algemene energiecompensatie van 35 euro blijft uit.

Wel besloot het kabinet vrijdag na urenlang beraad om 35 miljoen euro uit te trekken voor bijzondere bijstand aan lage inkomens en 35 miljoen voor een hogere fiscale kinderkorting voor gezinnen. Dat levert een gezin ruim 30 euro extra per kind op, aldus premier Balkenende. Het kabinet heeft voor deze voorstellen inmiddels de steun van de coalitiepartijen, zo maakte Balkenende duidelijk.

Zalm

Hiermee is een eind gekomen aan een dagenlang conflict tussen vooral CDA-fractievoorzitter Verhagen en minister Zalm (Financiën) dat het voortbestaan van het kabinet in gevaar bracht.

Lijden

De ministers Zalm en De Geus (Sociale Zaken) toonden zich vrijdagavond dan ook blij met het gevonden compromis. Volgens hen was het nodig de lage inkomens en gezinnen nog iets te ondersteunen. De Geus sprak van een "volwaardig alternatief" voor de wetswijziging van CDA en D66 dat het extraatje van 35 euro moest afdwingen. "We bereiken nu de mensen die het meest te lijden zouden kunnen hebben van hogere prijzen", aldus De Geus.

Zalm gaf aan dat het kabinet in het voorjaar naar de financiële dekking van het compromis zal kijken. Ook wil het in 2007 het aansluittarief van 52 euro, dat ieder huishouden betaalt als bijdrage aan duurzame energie, afschaffen.

Premier Balkenende betitelde het akkoord als een "drieslag": behalve de 70 miljoen euro, het afschaffen van het aansluittarief in 2007 en het goed volgen van de koopkrachtontwikkeling. "Dit pakket doet recht aan de positie van het kabinet, maar hiermee hebben we ook oog voor diegenen die het het hardst nodig hebben."

Spanning

Zalm bevestigde dat er "stevig" gediscussieerd was tijdens het kabinetsberaad. Ook minister Remkes (Binnenlandse Zaken) zei na afloop dat "de spanning af en toe wel opliep". Ingewijden meldden al tijdens het moeizame overleg dat de sfeer "verre van aangenaam" was.

Acceptabel

CDA-fractievoorzitter Verhagen betreurt het dat het kabinet geen koppeling met de hogere energieprijzen heeft willen maken. Hij noemt het akkoord vrijdag echter acceptabel. De PvdA wees vrijdag Zalm als winnaar aan van de strijd. PvdA-Kamerlid Crone sprak van een "schamele fooi" voor Verhagen. "De mensen die het echt nodig hebben, moeten hun hand ophouden bij het loket van de bijzondere bijstand."

Coalitiepartij VVD is blij dat de wetswijziging van CDA en D66 voor de 35 euro nu van tafel is. "Het is heel verstandig dat nu niet 35 euro naar alle huishoudens gaat", zei VVD-fractievoorzitter Van Aartsen. Hij is blij dat "het koopkrachtfetisjisme" van een Kamermeerderheid weg is.

D66-Kamerlid Bakker noemde het compromis vrijdag in een eerste reactie "mager", maar hij zal het accepteren. "Dit is mij geen kabinetscrisis waard."