DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag nog geen besluit kunnen nemen over een nieuwe Afghanistan-missie. Er komt daarvoor een aparte, ingelaste ministerraad op 19 december. Dat meldden bronnen rond het kabinet vrijdag

Het uitstel is nodig door de twijfels en aarzelingen bij de twee D66-ministers Brinkhorst en vooral Pechtold. Ook regeringspartij D66 is nog lang niet overtuigd van de nieuwe operatie.

De ministerraad sprak vrijdag lang over het voorstel van de ministers Kamp (Defensie) en Bot (Buitenlandse Zaken) om gedurende twee jaar 1100 tot 1300 militairen in Uruzgan te stationeren. Ze zullen daar binnen de internationale veiligheidsmacht ISAF een zogeheten provinciaal reconstructieteam (PRT) gaan bemannen.

Briefing

De commandant der strijdkrachten, generaal D. Berlijn, gaf voorafgaand aan de ministerraad in de Trêveszaal een briefing over de geplande missie. Hij sprak onder meer over de risico's voor de Nederlandse militairen en over de kansen om in de provincie te werken aan stabilisering en wederopbouw.

Als het kabinet op 19 december instemt met het voorstel van Kamp en Bot, moet ook de Tweede Kamer er nog mee akkoord gaan. Mogelijk dat de Kamer daarvoor tijdens het kerstreces bijeen moet komen.