DEN HAAG - Het besluit van de gemeente Haarlemmermeer om het cellencomplex op Schiphol-Oost op korte termijn te sluiten, is woensdag bij koninklijk besluit geschorst tot 24 april volgend jaar. Dat is gebeurd op verzoek van minister Donner van Justitie. Die zal vooralsnog niet naar de rechter stappen om het besluit juridisch aan te vechten.

Bekijk video: Modem/ Breedband


Besluit over sluiting cellencomplex geschorst tot 24 april 2006

De gemeente had dinsdag bepaald dat de gebruiksvergunningen van het detentiecentrum zouden worden ingetrokken, wat inhield dat er na 36 uur geen nieuwe bolletjesslikkers meer mochten worden toegelaten. Donner had om schorsing van dat besluit gevraagd, omdat het volgens hem noodzakelijk is om de bolletjesslikkers vast te kunnen blijven zetten. Ook meent de bewindsman dat aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Het ministerie van Justitie onderzoekt nog wel of de besluiten van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer voor vernietiging in aanmerking komen. Dat onderzoek zal een nog "onbepaalde periode" duren.

CDA wil opheldering

Het CDA wil van minister Donner weten waarom hij heeft gekozen voor een koninklijk besluit om de cellen voor bolletjesslikkers op Schiphol open te houden. Tweede Kamerlid Jager van die partij vraagt zich af waarom de minister er geen spoedprocedure bij de rechtbank over heeft gevoerd.

Hij wil op korte termijn een overleg met Donner om daar helderheid over te krijgen. Een inhoudelijk oordeel laat hij achterwege. "We begrijpen wel dat het noodzakelijk is een inrichting in de nabijheid van de luchthaven te hebben", aldus de CDA'er woensdag in een reactie.

'Niet handig'

De VVD vindt het "merkwaardig" en "bestuurlijk onhandig" dat Donner een koninklijk besluit heeft laten nemen om het cellencomplex op Schiphol voorlopig open te houden. "Het is dan een kroonbesluit maar wij vinden dit niet de koninklijke weg", zei het liberale Tweede Kamerlid Weekers woensdag.

Het lijkt er volgens hem op "dat de minister nu rechter is in zijn eigen zaak, te vergelijken met een slager die zijn eigen vlees keurt". Weekers kan niet inhoudelijk oordelen over de vraag wie gelijk heeft, maar constateert dat de gemeente hier het bevoegd gezag is, gezien de bouw- en gebruiksvergunning en het toezicht. "Maar ik ga ervan uit dat deze weg juridisch klopt."

De VVD'er wil hier zo snel met de minister over spreken. "Dat hoeft niet een spoeddebat te zijn, het mag ook in een algemeen overleg." De VVD'er vindt de actie van Donner bovendien niet bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen de gemeente en de minister.

Weekers had het beter gevonden als in het "kennelijk onoverbrugbare verschil van mening tussen Haarlemmermeer en Donner" een arbitragecommissie was benoemd om te bemiddelen. Ook de rechter was een betere optie geweest in zijn ogen. "In onze rechtsstaat stap je bij geschillen en botsende belangen naar een rechter."