DEN HAAG - Het overleg over de sluiting van het detentiecentrum op Schiphol-Oost is maandag geschorst en gaat dinsdag verder. Bemiddelaar H. Borghout, commissaris van de koningin in Noord-Holland, gaat dan om de tafel met minister Donner van Justitie. Maandag sprak Borghouts al met burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer en ambtenaren van de gemeente en het ministerie van Justitie.

Donner liet de Tweede Kamer diezelfde dag via een brief weten dat er volgens hem geen aanleiding is om het bewuste cellenblok niet meer te gebruiken. Hij gaf echter wel aan dat hij de resultaten van de bemiddelingspoging tussen de gemeente Haarlemmermeer en Justitie afwacht. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal hij zich beraden over eventuele vervolgstappen om "de voortzetting van het gebruik van het detentiecentrum zeker te stellen".

In het detentiecentrum op Schiphol-Oost kwamen eind oktober door een felle brand elf illegalen om het leven en raakten vijftien mensen gewond. De gemeente Haarlemmermeer wil dat het detentiecentrum zo snel mogelijk dichtgaat, onder meer omdat ondanks recente aanpassingen de veiligheid in het centrum nog altijd niet is gegarandeerd.

Tijdelijke voorziening

De gemeente wijst er tevens op dat het detentiecentrum een tijdelijke voorziening is die volgens afspraak in april dicht zou gaan. Haarlemmermeer heeft bovendien al grond aangeboden om een permamente voorziening op te bouwen, maar volgens burgemeester F. Hertog vond de minister die grond te duur.

Donner stelde maandag dat hij inmiddels zelf met spoed een onderzoek heeft laten doen naar de veiligheid van het detentiecentrum. Hieruit blijkt volgens de minister dat de brandveiligheidssituatie van de afdelingen waarin de bolletjesslikkers nu zijn ondergebracht, positief is. Het rammelt alleen nog aan de brandveiligheidsinstructie van het personeel. "Maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor knelpunten die niet op korte termijn kunnen worden opgelost", concludeert de bewindsman.

Zwak

Uit het onderzoek dat Donner in samenspraak met de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken liet doen, zou duidelijk worden dat de onderbouwing voor het intrekken van de vergunning door de gemeente Haarlemmermeer "zwak" is. Van een situatie dat het ministerie van Justitie de voorwaarden van de vergunningen zal gaan overtreden, is geen sprake, meent de minister. "Op die grond bestaat dan ook geen aanleiding tot onmiddellijke staking van het gebruik van het detentiecentrum."