LEIDSCHENDAM - De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onderzoekt een oproep van de Syrische terrorist Abu Musab al-Suri aan slapende terreurcellen om aanslagen te plegen in Nederland en andere landen. Dat heeft een woordvoerster van de dienst zaterdag gezegd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Ze wees erop dat dergelijke oproepen vaker voorkomen, maar dat de AIVD ze altijd serieus neemt. De verklaring van Al-Suri heeft volgens haar ook de aandacht van internationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Syriër, die ook een Spaans paspoort heeft, gaf les in een trainingskamp van het terroristennetwerk Al Qaida in Afghanistan. De woordvoerster van de AIVD bevestigde dat hij recent in Pakistan is aangehouden.

Volgens De Telegraaf richt Al-Suri zich tot de islamitische strijders die zich in Europa bevinden. Hij roept hen op in beweging te komen en aanslagen te plegen in Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland en Denemarken. Als andere doelwitten noemt hij Rusland, Australië en Japan. Volgens het dagblad verklaart Al-Suri de oorlog aan onder meer Nederland wegens de "voortdurende militaire aanwezigheid in moslimlanden".

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), die de verklaring ook analyseert, verwacht niet dat het huidige dreigingsniveau in Nederland omhoog gaat naar aanleiding van de oproep. Dat is nog altijd "substantieel", wat betekent dat de kans alleszins reëel is dat zich hier een terroristische aanslag zal voordoen. Het gaat om het op een na hoogste dreigingsbeeld.

Bij de hoogste fase (kritiek) moeten er volgens de NCTb-woordvoerder zeer sterke aanwijzingen zijn dat er een aanslag zal plaatsvinden en ook bijvoorbeeld waar dat zal gebeuren. De oproep van Al-Suri past bovendien in de criteria die bij een substantiële dreiging horen, aldus de zegsman.

Uit een voortgangsrapportage van het kabinet over terrorismebestrijding bleek vrijdag nog dat het 'internationale profiel' van Nederland onveranderd hoog blijft. Dat komt vooral door de volgens radicale moslims negatieve rol van ons land als actieve deelnemer in de internationale strijd tegen het terrorisme.

Ook de actuele situatie in Nederland trekt veel internationale aandacht. Half februari begint een landelijke campagne om het publiek te informeren over terrorismebestrijding.