AMSTERDAM - De organisaties achter de gekleurde, rubberen polsbandjes voor goede doelen bieden onvoldoende openheid over de opbrengst. Dat zegt de Donateursvereniging, die onderzoek liet doen naar de verkoopaantallen, kosten, opbrengsten en bestedingen van de polsbandjes.

De vereniging liet onder meer de opbrengst van de gele bandjes (LiveStrong tegen kanker), blauwe bandjes (steun aan Sri Lanka) en oranje bandjes (respect) onderzoeken. Volgens de vereniging laten de organisaties in veel gevallen niet goed zien wat er met de opbrengst gebeurt. Ook worden beloften over het percentage dat aan de doelstelling wordt besteed niet altijd waargemaakt.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat op internet soms slechts beperkte of zelfs helemaal geen informatie beschikbaar is over de opbrengsten en bestedingen. Een volledig en gedetailleerd overzicht van opbrengsten en kosten is van geen van de instellingen ontvangen. De organisaties reageerden hierop met: "het project is nog niet voltooid", "wij zien sommige informatie als concurrentiegevoelig" of "we houden voor Nederland geen aparte cijfers bij".

De Donateursvereniging erkent dat de acties met de bandjes uit goede bedoelingen zijn opgezet en dat er door initiatiefnemers veel tijd en vaak ook veel geld in de initiatieven wordt gestoken.

Daarnaast constateert de vereniging een niet te meten positief effect van de bandjes: betrokkenheid. Dat geen enkele instantie de acties registreert en controleert, vindt de organisatie echter 'vreemd'.