STRAATSBURG - Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft donderdag in Straatsburg Nederland veroordeeld wegens de weigering een Eritrees meisje toe te laten, wier Nederlandse familie poogde haar naar Nederland te halen.

De rechtbank in Den Haag heeft in de jaren negentig in strijd met de Europese Conventie van de Mensenrechten het meisje Mehret toegang tot ons land geweigerd. Het is een schending van het recht op een privé- en familieleven volgens de conventie.

De moeder vluchtte in 1989 naar Europa en kwam na een huwelijk in 1993 naar Nederland. Ze verwierf vervolgens de Nederlandse nationaliteit en kreeg twee kinderen. Ze heeft daarna geprobeerd haar achtergebleven dochter over te laten komen, maar haar verzoeken werden telkens afgewezen. Ten onrechte, meent het mensenrechtenhof.