AMSTERDAM - De politie in Amsterdam mag een jonge, tot de islam bekeerde vrouw niet meer hinderlijk volgen. Dit is de uitkomst van een kort geding dat de vrouw had aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. De rechter oordeelde donderdag dat "de zogeheten verstoringsmaatregelen een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van de vrouw".

Bekijk video: Modem/ Breedband

Volgens de politie zou de vrouw radicaliseren. Ze is streng gelovig, draagt traditionele islamitische gewaden en geeft mannen geen hand. Ook zou ze met een man omgaan die banden heeft met de Hofstadgroep.

Cohen

De politie kreeg toestemming van burgemeester Cohen de vrouw te 'verstoren': haar hinderlijk te volgen, te surveilleren in haar straat en haar huis te observeren. Het verstoren is een nieuw middel van de gemeente Amsterdam in de strijd tegen het terrorisme.

De streng islamitische geloofsovertuiging mag volgens de rechtbank geen reden tot verstoring zijn. "De belangrijkste redenen waarop het besluit is gebaseerd de vrouw te verstoren, doen zich niet meer voor en er zijn geen concrete aanwijzingen dat dit binnen afzienbare tijd verandert", aldus de uitspraak.

Cassettebandjes

De politie zei cassettebandjes met teksten die oproepen tot de jihad te hebben gevonden in het huis van de vrouw. Aangezien hier geen proces-verbaal van is opgemaakt en aangezien de vrouw ontkent de bandjes te bezitten, oordeelde de rechter dat ook dit geen reden kan zijn om de vrouw te verstoren.

Bij de inval in het huis van de vrouw werden geen explosieven gevonden. Bovendien blijkt uit niets dat de vrouw nog steeds contact heeft met een man die banden heeft met de Hofstadgroep, aldus het vonnis. De rechter noemde de verstoring van de vrouw "buitenproportioneel en dus onrechtmatig".