DEN HAAG - Voor kinderopvang op scholen komt mogelijk meer geld. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) zinspeelde daar donderdag op tijdens overleg met de Tweede Kamer over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2006. De minister zei blij te zijn met de opmerking van VVD-Kamerlid Balemans dat er meer geld moet komen voor de voor- en naschoolse opvang.

De overheid is niet van plan bij te dragen aan opvang die de scholen zelf op poten zetten. De VVD is bang dat dit ouders zo erg op kosten jaagt dat deze vorm van opvang in feite niet van de grond komt. Daarom zou het kabinet met meer over de brug moeten komen.

Van der Hoeven voorziet dat de opvang door de school plaatsvindt op de al bestaande brede scholen, die naast onderwijs ook andere voorzieningen bieden. "Maar daar zit wel een financieel plaatje aan." Ze voegde er aan toe dat de overheid via de Wet Kinderopvang vooral aan opvang van de laagste groepen op de basisschool zou kunnen bijdragen. Voor de oudste leerlingen kunnen scholen samen met ouders zelf de opvang regelen, zonder dat er extra publiek geld voor is.

Van der Hoeven benadrukte dat de opvang op scholen wel professioneel moet zijn, want ook op dat punt bestaan er grote zorgen in de Tweede Kamer en onder ouders, kinderopvang en onderwijsorganisaties. "Het hele palet van de brede school is professioneel." Het kabinet kondigde al aan dat scholen per 1 januari 2007 verplicht worden voor- en naschoolse opvang aan te bieden als ouders daarom vragen, maar dat dit stapsgewijs gestalte kan krijgen. "We moeten niet de illusie hebben dat we dit in één jaar tijd voor 7000 basisscholen kunnen invoeren", probeerde Van der Hoeven de Tweede Kamer gerust te stellen. Ook over de snelheid van invoering bestaan veel zorgen.