EINDHOVEN - De aan de Eindhovense moskee Al Fourqaan verbonden Bosnische imam die woensdag is aangehouden om te worden uitgezet, heeft daartegen beroep aangetekend. Hij wil de behandeling van die procedure in het buitenland afwachten. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil hem echter niet laten gaan.

Zijn raadsman M. Wijngaarden heeft dit donderdag gezegd. "De IND vindt dat de man moet worden uitgezet. Hij wil zelf ook graag het land uit, maar diezelfde IND verhindert dat. Volstrekt idioot", aldus de raadsman.

De beroepsprocedure wordt vermoedelijk behandeld door de rechtbank in Zutphen. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend. Een tweede imam van de Eindhovense moskee wacht nog op een definitieve beslissing van de IND. Een derde islamitisch geestelijke verblijft al langer niet meer in Nederland. Het drietal is eerder dit jaar tot illegaal verklaard, omdat ze radicaal zouden zijn en een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.

De IND baseert zich op ambtsberichten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Die stelde eerder dat de drie imams willens en wetens bijdragen aan de radicalisering van de moslims in Nederland. Ook hebben ze volgens de AIVD getolereerd dat binnen hun moskee gelovigen worden gerekruteerd voor de jihad, de gewapende strijd tegen ongelovigen. De imams, het moskeebestuur en de bezoekers van het gebedshuis hebben die beschuldigingen altijd van de hand gewezen.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) had het drietal al eerder het land willen uitzetten. De rechtbank bepaalde echter dat ze de beroepsprocedures tegen de besluiten van de IND hier mochten afwachten.