DEN HAAG - Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) maakt partijcoryfee Hans Wiegel opnieuw scherpe verwijten. Hij stelt "stiekem" dat zij niet verdraagzaam is en geen respect voor andersdenkenden heeft. En "op enkele bon mots" na laat Wiegel volgens haar amper van zich horen over de problemen van immigratie en integratie.

Dat schrijft Hirsi Ali woensdag in een brief waarmee zij reageert op een "welgemeend advies" van Wiegel, in de vorm van een open brief in dagblad Trouw van die zelfde dag.

Conservatief

De 'woordenwisseling' tussen de twee VVD'ers gaat daarmee onverminderd door. Het begon met Hirsi Ali die Wiegel in een vraaggesprek in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005 een "reactionair conservatief' noemde. Zij nam die woorden dinsdag deels terug, tegenover journalisten zeggend dat ze bij nader inzien het woord 'reactionair' niet had moeten gebruiken. In de brief schrijft ze dat ze die termen niet als scheldwoord had bedoeld.

Maar ze laat niet na Wiegel te attaqueren. Zij noemt zijn schrijven "een beetje merkwaardig" en kant zich tegen wat zij ziet als voorwaarden aan een gesprek dat hij suggereert. "'Ons allochtone volksdeel' zoals u het belieft te noemen, gaat mij evenzeer aan het hart als u. Waaruit blijkt, zoals u stiekem impliceert, dat ik niet verdraagzaam ben en geen respect voor andersdenkenden heb?"

Verdiept

Ook verwijt zij Wiegel dat hij, "voor zover ik weet", er in het openbaar geen blijk van heeft gegeven dat hij zich verdiept in de problemen van immigratie en integratie. Zij is benieuwd naar zijn visie over bijvoorbeeld de gevolgen van de immigratie in Europa. "Maar behalve enkele bon mots hoor ik zo weinig van u."

Zij verdedigt verder haar inzet voor afschaffing van Grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs, waarop Wiegel haar in Trouw aansprak. Hirsi Ali sluit af met een 'uitnodiging' om weer voluit deel te nemen aan het politieke debat "met al uw retorische gaven en met al uw verborgen argumenten", in plaats van dat "u niet iedere keer maar weer, zoals deze week nog in het televisieprogamma van Catherine Keyl, koketteert met uw mogelijke terugkeer in de landelijke politiek".