DEN HAAG - Steeds meer vrouwen worden met zwangerschapscomplicaties in het ziekenhuis opgenomen. In de periode 1995 tot en met 2003 is het aantal met 41 procent gestegen.

Van de geboren baby's wordt 20 procent meer opgenomen met gezondheidsproblemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeert dat in eeen studie naar gezondheid en zorg die woensdag is gepresenteerd.

Het CBS heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging. De helft van de toename kan volgens het CBS worden verklaard doordat vrouwen op relatief hoge leeftijd, boven de 35 jaar, zwanger worden of omdat juist hele jonge vrouwen, beneden de twintig jaar, een kind krijgen.

De onderzoekers noemen als andere mogelijke oorzaken dat zwangere vrouwen sowieso sneller in het ziekenhuis terechtkomen als ze klachten hebben, of dat een etnische component een rol speelt.

Onder allochtone vrouwen komen met name Surinaamse en Antilliaanse vrouwen tijdens de zwangerschap in het ziekenhuis terecht. Van deze groepen is bekend dat veel mensen er last hebben van een hoge bloeddruk.

Huidkanker

Het aantal personen dat met een vorm van huidkanker in het ziekenhuis terecht kwam is tussen 1995 en 2003 maar liefst met meer dan 80 procent gestegen. Het CBS verklaart de stijging doordat veel Nederlanders de afgelopen decennia van zonnen zijn gaan houden.

De opnames wegens een hartinfarct en hartfalen zijn de afgelopen jaren gedaald. Volgens de onderzoekers kan daarbij een rol spelen dat veel Nederlanders op hun gezondheid zijn gaan letten, minder vet zijn gaan eten en meer bewegen.

De gezondheidszorg is een zeer snel groeiende bedrijfstak in Nederland. Volgens het CBS is de productie van ziekenhuizen tussen de periode 1995 en 2003 met 20 procent toegenomen. De groei is met name sinds 2000 sterk geweest. Sinds dat jaar heeft de overheid extra geld in de zorg gepompt om de wachtlijsten weg te werken.