ROTTERDAM - Ouders die hun kinderen verwaarlozen waardoor hun kroost in de criminaliteit belandt, moeten geen kinderbijslag meer krijgen. Dat staat in het woensdag gepresenteerde verkiezingsprogramma van Leefbaar Rotterdam.

De partij vindt dat de overheid ouders moet straffen als zij hun opvoeding niet naar behoren vervullen. Het verlies van jeugd in crimineel of ander ongewenst gedrag begint immers in het ouderlijk huis, zo redeneren de Leefbaren.

Verder wil de partij een lokale handhavingsdienst in het leven roepen die op wijkniveau het werk van onder meer Stadstoezicht en de reinigingspolitie kan overnemen. De politie zou dan meer tijd krijgen voor haar kerntaak: het oplossen van zaken. LR vindt dat de politie nu te veel haar tijd verdoet aan vergaderen.

Godsdienst

Op het gebied van godsdienst, met de nadruk op de islam, wil Leefbaar Rotterdam alle godsdienstige adviesorganen en overlegstructuren opheffen. De gemeente laat zich adviseren door een islamitische koepelorganisatie, terwijl we in Nederland een scheiding hebben van kerk en staat, aldus LR. "We vragen toch ook de dominee of pastoor niet om raad?".

Bovendien wil de partij het contact met organisaties van de politieke islam staken en subsidies intrekken als ze geen afstand nemen van de islamitische wetgeving. Hoofddoeken bij ambtenaren en leraren en burka's en gezichtssluiers in de openbare ruimte moeten worden verboden.

Verder wil de partij bestuurlijke ingrepen, zoals opheffing van de deelgemeenten, inkrimping van het aantal raadszetels van 45 naar dertig en een gekozen burgemeester. Tenslotte zou er een Pim Fortuyn-museum moeten komen in Rotterdam.

Pastors

Tijdens een algemene ledenvergadering dinsdagavond is oud-wethouder Marco Pastors zoals verwacht met een overgrote meerderheid tot lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam gekozen.

Fractievoorzitter R. Sörensen staat op de tweede plek van de kieslijst, wethouder Van den Anker op de derde plaats. Het Tweede Kamerlid Joost Eerdmans (LPF) en Simon Fortuyn, de broer van de in 2002 doodgeschoten politicus Pim Fortuyn zijn lijstduwers.