AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft dinsdag vier mensen aangehouden na de dood van een zes dagen oude baby. Het zijn de verstandelijk gehandicapte ouders, de opa en zijn vriendin. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam laten weten.

De baby stierf eind september door mishandeling. De zuigeling was gewond naar het AMC in Amsterdam gebracht en overleed korte tijd later. Justitie verdenkt alle vier verdachten van zware mishandeling van de baby, als gevolg waarvan het kindje is overleden. De verdachten zitten "in beperking", waardoor ze geen contact met de buitenwereld mogen onderhouden.

Hulpverleners van onder meer Bureau Jeugdzorg in Amsterdam begeleidden het gezin volgens justitie al een jaar na problemen rondom het zevenjarige halfzusje. Het meisje is na de dood van de baby uit huis geplaatst.

Savanna

In september vorig jaar stierf in een andere geruchtmakende zaak het driejarige meisje Savanna, nadat haar moeder haar had gekneveld en onder een bed had geschoven. Justitie begon toen een gerechtelijk vooronderzoek naar de gezinsvoogd die toezicht hield op het gezin, om er achter te komen of haar (niet-) handelen in verband stond met de dood van het kind. Dit onderzoek loopt nog.

Verstandelijk gehandicapten schieten als ouder vaak tekort, bleek in mei uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. In twee derde van die gezinnen zijn de problemen zo groot dat het kind uit huis moet worden geplaatst of de Raad voor de Kinderbescherming er anderszins aan te pas moet komen. In een zesde van de gevallen is de situatie problematisch en in de helft schiet de opvoeding ernstig tekort.

Ontmoedigen

Vorig jaar stelde staatssecretaris Ross van Volksgezondheid voor verstandelijk gehandicapten te ontmoedigen aan kinderen te beginnen als blijkt dat zij niet in staat zijn hun kinderen op te voeden.

Hulpverleners moeten dan aandringen op anticonceptie. Ross en een meerderheid van de Tweede Kamer vinden gedwongen anticonceptie of sterilisatie te ver gaan