DEN HAAG - Vanaf begin volgend jaar worden de verkeersboetes hoger naarmate een overtreding in het verkeer meer risico met zich meebrengt. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie komt het er op neer dat kleine overtredingen lichter worden beboet dan nu. Zware overtredingen leveren volgend jaar een hogere boete op dan dat momenteel het geval is.

Tot nu toe leverde bijvoorbeeld zeven kilometer per uur te hard rijden een sanctie van 30 euro op. Dat wordt vanaf januari binnen de bebouwde kom 27 euro en er buiten 24 euro. Weggebruikers die dertig kilometer per uur te hard rijden krijgen nu nog een bon van 125 euro. Dat wordt volgend jaar 170 euro binnen de gemeentegrenzen en 160 euro voor daarbuiten.

Verder zullen bijvoorbeeld verkeersovertredingen bij wegwerkzaamheden zwaarder worden bestraft.