DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken om ouders van drop-outs te korten op de kinderbijslag. Dat bleek dinsdag uit het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Alleen de VVD steunt haar partijgenoot Van Hoof.

Van Hoof wil ouders van kinderen van 16 en 17 jaar die zonder diploma hun school verlaten, korten op de kinderbijslag. Met de strafkorting wil hij ouders dwingen hun kinderen een diploma te laten halen. Als een kind er bewust voor kiest af te wijken van wat de overheid verlangt, hoeft de overheid dat niet te financieren, aldus de staatssecretaris.

CDA-Kamerlid Smilde riep Van Hoof op af te zien van dit "onzalige voorstel". Ook CDA-fractieleider Verhagen hield de bewindsman voor dat zijn voorstel onbespreekbaar is. De christendemocraten zien de kinderbijslag als een bijdrage voor ouders en vinden het onacceptabel korten als sanctie in te zetten. Voortijdig schoolverlaters moeten anders aangepakt worden, bijvoorbeeld met gezinscoaches en leerplichtambtenaren, aldus het CDA.

Ook de meeste andere fracties wezen het plan van Van Hoof in scherpe woorden van de hand. PvdA-Kamerlid Noorman sprak van "een onorbaar voorstel".