DEN HAAG - Het partijbestuur van GroenLinks heeft maandagavond zijn vertrouwen in senator Sam Pormes opgezegd en hem gevraagd zijn zetel in de Eerste Kamer ter beschikking te stellen. Volgens het bestuur heeft Pormes de partij niet volledig en naar waarheid geïnformeerd over zijn verleden.

Pormes zou onder meer in de jaren '70 deelgenomen hebben aan guerrillatrainingen in Jemen. Pormes zei in het tv-programma NOVA dat hij zich deze week gaat beraden. Hij overweegt zijn zetel in de senaat op te geven, maar sluit ook niet uit dat hij de kwestie voorlegt aan de partijraad van GroenLinks.

Het bestuur van GroenLinks baseert zijn conclusie op het rapport van een onderzoekscommissie die het verleden van Pormes heeft nagegaan. Die komt onder meer tot de conclusie dat, hoewel Pormes deelname aan het trainingskamp in Jemen altijd heeft ontkend, er voldoende feiten zijn om aannemelijk te maken dat hij daarover niet de waarheid heeft gesproken.

Molukse kapers

Ook over zijn contacten met Molukse kapers in de jaren '70 heeft Pormes GroenLinks niet volledig ingelicht, constateert de commissie.

Het partijbestuur neemt deze conclusies over. Het vindt dat Pormes met zijn handelwijze het partijbelang heeft geschaad. Het steekt ook de hand in eigen boezem. GroenLinks is op een aantal momenten te goed van vertrouwen geweest en had eerder onderzoek moeten doen.

Anonieme getuigen

Pormes vindt dat het onderzoeksrapport op een aantal punten niet deugt. Hij verwijt de onderzoekscommissie onder meer dat ze gebruik heeft gemaakt van anonieme getuigen. Hij blijft ontkennen dat hij een guerrillatraining in Jemen heeft gehad.

Pormes krijgt bijval van een groepje 'verontruste GroenLinks-leden'. Zij vinden dat de onderzoekscommissie te veel op de stoel van de rechter is gaan zitten. Pormes (51), die een Molukse achtergrond heeft, zit sinds 2001 in de Eerste Kamer.