DEN HAAG - Een falende opvoeding is een belangrijke oorzaak van crimineel gedrag, vinden veel Nederlanders. Tweederde van de bevolking is van mening dat ouders als eersten moeten signaleren dat jongeren op het criminele pad dreigen te raken.

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde resultaten van de Belevingsmonitor die in opdracht van de regering in het voorjaar is uitgevoerd.

Als verbeterpunt in de strijd tegen criminaliteit dragen veel mensen spontaan de opvoeding van kinderen aan. Van de ondervraagden oordeelt 60 procent negatief over het criminaliteitsbeleid van de regering. Bij de vorige Belevingsmonitor, in de herfst van 2004, was dat nog 56 procent.

Onderwijs

Behalve criminaliteitsbestrijding noemen de meeste ondervraagden het onderwijs als onderwerp waar de regering meer aandacht aan moet besteden. Ruim 90 procent vindt dat niet de scholen maar de ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de vorming van hun kinderen. Ruim de helft is ontevreden over de inzet van de ouders.

Het vertrouwen in de regering is iets toegenomen. Ruim een derde van de bevolking geeft aan vertrouwen te hebben in het kabinet-Balkenende. Vorig najaar was dat nog krap een derde. De Belevingsmonitor wordt elk kwartaal uitgevoerd.