DEN HAAG - Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) gaat bekijken of de grondwet in toegankelijke taal herschreven kan worden. Hij zegde dat maandag toe bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer. Pechtold kwam daarmee tegemoet aan een verzoek van PvdA-Kamerlid Dubbelboer. Die had betoogd dat de grondwet op dit moment te weinig leeft bij de bevolking.

De huidige grondwet bevat veel ambtelijk taal. In een populaire versie zou artikel 1, dat discriminatie verbiedt, kunnen luiden: blijf met je poten van een ander af, grapte Pechtold.

De minister overweegt het populariseren van de grondwettekst ook voor te leggen aan de nationale conventie, een gezelschap van politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, dat zich gaat buigen over de toekomst van het Nederlandse staatsbestel. De conventie zal ongeveer tien tot vijftien leden tellen, met daarnaast zo'n 35 'denkers', liet Pechtold weten.

Binnenkort maakt de D66-bewindsman bekend wie de voorzitter van de nationale conventie wordt. In de zomer van volgend jaar verwacht hij de voorstellen van dit orgaan.

Burgerforum

Volgens Pechtold zal binnenkort ook het 'burgerforum' van start gaan, dat het kabinet moet adviseren over een eventuele wijziging van het kiesstelsel. Dat forum zal 140 leden tellen. Het moet eveneens halverwege 2006 met zijn aanbevelingen komen.

Ondanks kritiek uit de Kamer wil Pechtold vasthouden aan zijn plan om de gemeenteraadsverkiezingen te spreiden. Doel daarvan is het 'Maurice de Hond-effect' van die verkiezingen terug te dringen. Nu fungeren ze vaak nog als een verkapte opiniepeiling voor de landelijke politiek.

Nestbevuiling

Pechtold nam afstand van opmerkingen van voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer. Die heeft politici die kritiek hebben op politiek Den Haag verweten dat ze aan 'nestbevuiling' doen. "De kritiek op het eigen functioneren kan niet groot genoeg zijn", vindt Pechtold. De minister is zelf een van de felste critici van het 'Haagse gedoe'. "Het grootste probleem van Den Haag is Den Haag zelf", herhaalde hij maandag nog eens in de Kamer.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken toonde in het debat weinig sympathie voor een PvdA-plan om lokale politieke partijen rijkssubsidie te verschaffen. Vooral het voorstel van PvdA'er Dubbelboer om de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat subsidiegeld - hij denkt aan 1,5 miljoen euro per jaar - te laten beheren, zint Remkes niet. "Als je de verantwoordelijk daar legt, is dat niet democratisch te controleren", vindt de VVD-minister.

Of Dubbelboer voor zijn motie een Kamermeerderheid krijgt, is nog niet duidelijk.