DEN HAAG - Het financiële tekort van de overheid valt dit jaar lager uit dan tot dusver werd verwacht. Het zogeheten EMU-saldo komt uit op 1,2 procent, terwijl minister Zalm (Financiën) nog uitging van 1,8 procent. Dit is te danken aan hogere belastingopbrengsten dan geraamd.

De meevaller van enkele miljarden zit vooral bij de vennootschapsbelasting, de belasting die ondernemingen moeten betalen over de winst. Het tekort is nu ongeveer even groot als werd geraamd in het hoofdlijnenakkoord, toen het kabinet Balkenende 2 aantrad.

Nadat de ontwikkeling van de economie de afgelopen tijd tegenviel, zit de regering nu dus op het afgesproken spoor. De meevaller zal volgens ingewijden geen reden zijn om nu meer geld uit te geven.

Het EMU-saldo is het tekort, zoals dat berekend wordt volgens internationale afspraken. Het wordt uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product, ofwel van alles wat we als Nederlanders samen verdienen.

Opheldering

Tweede Kamerlid Crone van de PvdA is verbaasd dat het financieringstekort zo snel daalt. "In juni ging Zalm nog uit van een tekort van meer dan 2 procent. In enkele maanden tijd pakt dat dus zo'n vijf miljard euro lager uit." Crone zal Zalm dinsdag naar het vragenuurtje van de Kamer roepen voor opheldering.

Crone vindt dat de meevaller niet helemaal gebruikt mag worden voor verlaging van het tekort. Een bedrag van 1 tot 1,5 miljard euro moet volgens hem gereserveerd worden voor lastenverlichting. Crone denkt met name aan compensatie voor de ziektekosten en de dure energie. "Het kabinet heeft de burgers afgeknepen met lastenverzwaringen en bezuinigingen in de afgelopen jaren. Daar moet nu een deel van worden teruggegeven."

Voorbarig

D66-Kamerlid Bakker noemt dat "voorbarig". "We moeten niet de huid verkopen voor de beer geschoten is. Er moet eerst nog maar eens blijken of die meevaller blijvend is of eenmalig. Maar mocht het inderdaad om structureel geld gaan, dan is het niet onverstandig als het kabinet doorgaat op de ingeslagen weg van lastenverlichting."

De CDA-fractie in de Tweede Kamer is blij met de meevaller. Volgens een woordvoerder betekent dit dat er in ieder geval geld is om de koopkracht van de burgers volgend jaar te verbeteren, als dat nodig blijkt te zijn.

Energiekosten

De Tweede Kamer drong er eerder op aan de burgers tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Hat kabinet wil dat alleen doen als binnenkort blijkt dat de koopkracht in het geheel, dus niet alleen de energierekening, tegenvalt.

LPF-fractieleider Van As eist dat Zalm een deel van de meevaller gebruikt om de burgers te compenseren voor de hoge energieprijzen. Van As wijst erop dat huishoudens volgens berekeningen van de energiebedrijven zeker 100 euro extra aan kosten kunnen verwachten in 2006.