DEN HAAG - Het CDA denkt erover een reclamevrij omroepbestel inzet te maken van zijn campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007. Dat stelde CDA-woordvoerder J. Atsma maandag in een Kamerdebat over de mediabegroting voor 2006.

De publieke omroepen moeten in de huidige plannen van het kabinet veel bezuinigen en hebben ook nog eens last van dalende STER-inkomsten. "Zouden we daarom op termijn niet toe moeten naar een reclamevrij bestel?", wierp Atsma als vraag op. Hij vroeg staatssecretaris Van der Laan (Media) die mogelijkheid de komende tijd te onderzoeken.

De bewindsvrouw zou ook moeten bekijken hoe het STER-geld, nu ongeveer 200 miljoen euro per jaar, gecompenseerd kan worden. Atsma zelf denkt aan meer samenwerking met de Vlaamse omroep VRT en het overhevelen van het Muziekcentrum van de Omroep (omroeporkesten) naar de cultuurbegroting.

Reclamespotjes

Voor het CDA is het schrappen van reclamespotjes een nieuw geluid. De VVD bepleit het al langer en ook de PvdA bleek maandag bereid het idee serieus te bekijken. Eerder al kwamen SP en GroenLinks met dergelijke plannen. De oppositie wees het CDA-proefballonnetje in de debat dus niet af, maar was wel verbaasd dat het CDA het huidige kabinetsplan blijft steunen, al gaat dat niet uit van het schrappen van de STER.

Volgens GroenLinks-woordvoerder Halsema is de houding van het CDA nogal tweeslachtig en zal die de omroep zeker niet helpen. "We hebben niet zoveel aan de moed van het CDA om hier hun verkiezingsinzet te verkondigen, als die partij ondertussen meewerkt aan de afbraak van het bestel", schetste Halsema.

Wachtkamer

Een woordvoerder van Publieke Omroep, het overkoepelende orgaan van alle omroepen, reageerde maandag voorzichtig positief op de ontwikkelingen in de Tweede Kamer. "Wij zijn best voor een reclamevrij bestel, mits het geld dat we zo mislopen, wordt gecompenseerd. Vervelend is wel dat we op deze manier weer in de wachtkamer worden gezet, omdat we ons beleid zouden moeten afstemmen op de uitkomst van de verkiezingen in 2007. Voorlopig wachten we eerst maar eens af hoe de staatssecretaris Van der Laan reageert."

Reclame bleek maandag de rode draad in het mediadebat. Zo stelden PvdA en VVD verder ook nog voor om alle commerciële zenders in Nederland te onderwerpen aan hetzelfde reclameregime. Nu is het nog zo dat de RTL-zenders (RTL4/5/7) onder de Luxemburgse wet vallen en die geeft ruimere bevoegdheden aan zenders.

Doorspoelen

Volgens PvdA'er Van Dam krijgen kijkers in de toekomst het nog makkelijker om reclame door te spoelen, dankzij nieuwe technieken. Daarom is hij van oordeel dat commerciële zenders meer reclamemogelijkheden moeten krijgen.