DEN HAAG - Op menig Nederlandse weg zijn de verkeersdrempels te hoog, is het fietspad er langs te smal of voldoet de markering op het wegdek niet aan de voorschriften. De ANWB gaat deze foutieve verkeerssituaties in kaart brengen omdat ze voor veel onduidelijkheid bij autobestuurders zorgen.

Volgens de organisatie zijn de afwijkende drempels en andere 'fouten' in de weg geen zeldzaamheid. De "indruk" bestaat dat het om 30 procent gaat. "Een onderbuikgevoel", gaf een woordvoerder van de ANWB maandag toe, dat de organisatie met de enquîte onder de verkeerskundigen van gemeenten, provincies en politie zal toetsen.

Met de inventarisatie wil de ANWB bekijken waarom zoveel verkeerssituaties afwijken van de richtlijnen, wat de gevolgen hiervan zijn de weggebruikers en hoe de fouten te voorkomen zijn.