AMSTERDAM - Defence for Children gaat een procedure beginnen tegen de Nederlandse Staat wegens de uitzetting van kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers, die al jaren in Nederland zijn. De belangenorganisatie voor kinderen meent dat het huidige asielbeleid van het tweede kabinet Balkenende in strijd is met het Kinderrechtenverdrag.

Dat is de uitkomst van een onderzoekstribunaal dat de Stichting 26.000 Gezichten zondag in Amsterdam had georganiseerd in samenwerking met andere organisaties die zich sterk maken voor vluchtelingen. Volgens de 'openbare aanklager' mr. A. Willems hebben kinderen zelf rechten en zijn die niet alleen ontleend aan hun ouders.

Bedreigd met uitzetting

Het gaat om asielzoekers die vele jaren geleden in Nederland aanklopten, maar nu pas uitgeprocedeerd raken en dan alsnog weg moeten. Twee jaar geleden betrof het nog 26.000 personen, inmiddels is echter ruim de helft beoordeeld. Naar schatting worden vele honderden kinderen in gezinsverband bedreigd met uitzetting. Een onbekend aantal kinderen is al vertrokken.

Willems bepleitte dat hoe langer een kind in Nederland is, hoe groter het belang van het kind is om te blijven. Het tribunaal deelde deze conclusie en vindt dat de rechten vorm moeten krijgen. In het tribunaal zaten Tweede Kamerlid Marijke Vos (GroenLinks), oud-burgemeester en oud-minister Ed van Thijn en prof. Dr. Anton van Kalmthout. In de volle zaal van het cultureel centrum De Duif volgden bijna tweehonderd mensen de nagespeelde rechtszaak.

Trauma's

Zij hoorden enkele betrokken kinderen zelf als getuigen aan evenals deskundigen zoals psychiaters, vertrouwensartsen en mensen uit het onderwijs. Die vertelden schrijnende verhalen over trauma's bij kinderen die door de dreigende uitzetting verergerd worden. Volgens psychiaters is dit duidelijk aangetoond en kan dit blijvende schade opleveren. Verder vond het tribunaal het niet acceptabel dat het onderwijs bij bedoelde kinderen vaak plotseling wordt afgebroken.

Zorgplicht gemeenten

Daarnaast meende het tribunaal dat gemeenten de kans moeten hebben hun zorgplicht waar te maken om te voorkomen dat uitgeprocedeerden rond gaan zwerven. Het kabinet wil niet dat gemeenten dit doen. Ook vond het tribunaal de detentie van asielzoekerskinderen niet te rechtvaardigen. Volgens getuigen wordt het uitzetcentrum soms niet als uiterste middel gebruikt, maar om af te schrikken.