DEN HAAG - Minister Donner laat een wetenschappelijk onderzoek verrichten naar het fenomeen groepsverkrachtingen. Daarin zal ook aandacht zijn voor de mogelijke rol van internetgebruik en seks op televisie.

De bewindsman meldde dat vrijdag in schriftelijke antwoorden naar aanleiding van vragen die de Kamerleden stelden tijdens de behandeling van de begroting van justitie, eerder deze week. De LPF en de SGP hadden hun zorgen geuit.

Zeer ernstig

Ook Donner vindt het verschijnsel "zeer ernstig, vooral vanwege de jonge leeftijd van een aantal daders, de normloosheid en gewetenloosheid waarmee het gepaard lijkt te gaan en de ernstige gevolgen voor de slachtoffers", zo schrijft hij.

Inmiddels heeft hij al een verkenning laten uitvoeren waaruit bleek dat het nogal schort aan de kennis over verkrachtingen in groepsverband. Het nieuwe onderzoek moet de oorzaken en de risicofactoren in beeld krijgen, zodat effectiever naar oplossing kan worden gezocht.

Afwijkende norm

Donner gaat niet in op de wens van LPF-Kamerlid Eerdmans voor zwaardere straffen voor de daders. De minister meent dat bij jongeren met een dergelijke afwijkende norm omtrent seksualiteit, de interventie gericht moet zijn op het effect van de straffen en niet zozeer om de lengte ervan. Hij wijst er daarbij op dat het soms gaat om nog zeer jonge daders.

Verder meldde Donner dat hij ernaar streeft om alle jongeren die uit een justitiële inrichting komen, passende nazorg aan te bieden. Dat zou hen ervoor moeten behoeden dat zij opnieuw de fout in gaan. Nu is het zo dat jongeren geen nazorg krijgen aangeboden of dat zij zich onttrekken aan de vrijwillige begeleiding.

De recidive onder criminele minderjarigen vindt Donner een groot probleem. Ongeveer 44 procent pleegt binnen een jaar na zijn ontslag uit de gevangenis weer een delict.