ASSEN - De agent die op 10 september in Nieuw Buinen tijdens het blussen van een brand zes kogels afvuurde op een omstander, heeft aangifte gedaan van bedreiging met de dood. Het slachtoffer zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt, waarna de agent meende te moeten schieten. Dat zei advocaat P. van Steen, de raadsman van de schietende agent, vrijdag.

De advocaat sprak voor de rechter in Assen tijdens de behandeling van een verzoek om in een civiele procedure getuigen te horen. Dit verzoek werd gedaan door advocaat J. Klopstra, de raadsman van het slachtoffer.

Het verzoek is aangehouden tot februari. Klopstra krijgt begin december de resultaten van het Rijksrechercheonderzoek op tafel. Vindt de jurist dan dat er nog relevante informatie ontbreekt, die hij niet van de Rijksrecherche of de gemeente kan krijgen, dan kan hij het verzoek tot een getuigenverhoor opnieuw en aangepast indienen. Klopstra wil een civiele procedure beginnen om een schadevergoeding te eisen voor zijn cliënt.

Doodslag

Het onderzoek is nog niet geheel afgerond, omdat het slachtoffer tot vrijdag weigerde mee te werken aan verhoren. De man was bij de zitting aanwezig en zei toe alsnog mee te werken aan een verhoor. "Mijn cliënt weigerde tot nu toe mee te werken, omdat hij door deze aangifte wordt aangemerkt als verdachte en geen vertrouwen in de gang van zaken heeft. Hij heeft op zijn beurt aangifte gedaan van poging tot moord of doodslag", merkte Klopstra op.

De raadsman wil voorkomen dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak tegen de agent seponeert met de reden dat deze man rechtmatig zou hebben gehandeld. Evenmin wil hij dat de zaak tegen zijn cliënt wordt geseponeerd, met de reden dat die al voldoende zou hebben geleden. "Ik wil voorkomen dat deze kwestie in de doofpot belandt", benadrukte Klopstra.