AMSTERDAM - Het CBS en de Nederlandse Gezinsraad (NGR) organiseren maandag een congres ter gelegenheid van de publicatie van het boek 'Samenleven. Nieuwe feiten over relaties en gezinnen'. Hieronder enkele feiten uit het onderzoek.

Binnen Europa is in ons land het niveau van geboorte, sterfte en migratie gemiddeld. De bevolkingsgroei is relatief hoog (naar Europese maatstaven), omdat we vergeleken met andere Europese landen een jongere leeftijdsstructuur. Ook is het aantal tienergeboorten de laatste jaren licht gestegen. De oorzaak ligt in de toename van het aantal allochtonen: de meerderheid van de tienermoeders is allochtoon.

Samenwonen

Jonge generaties gaan later met een partner samenwonen dan oudere generaties, maar niet minder vaak. Ongeveer 95 procent van alle vrouwen woont ooit - al dan niet gehuwd - samen. Relatief veel ongehuwde samenwoners gaan uit elkaar, maar de meesten vinden binnen vier jaar een nieuwe partner.

Scheiding

Tweede huwelijken lopen bijna twee keer zo vaak op een echtscheiding uit als eerste huwelijken. De toename van echtscheidingen in de afgelopen decennia is niet veroorzaakt door meer slechte relaties, maar door het feit dat een slechte relatie tegenwoordig sneller tot een echtscheiding leidt.

Kinderen krijgen

Het twee-kindgezin is nog steeds het meest populair. Weinig vrouwen hebben een voorkeur voor maar één kind. Vaak blijft het bij één kind door uitstel of door relatieontbinding. Ook problemen met gezondheid of vruchtbaarheid spelen een rol. Verder spelen financiële redenen soms een rol.

Allochtonen

Turkse en Marokkaanse vrouwen trouwen op jonge leeftijd. Ze zoeken vaak een partner die eveneens in Turkije of Marokko is geboren. Ook de tweede generatie zoekt vaak een partner in het land van herkomst. Daartegenover trouwen Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen van de tweede generatie overwegend met autochtone mannen.

Turkse vrouwen worden jong moeder. Op 21-jarige leeftijd heeft de helft al een kind. Kinderloosheid komt onder Turkse vrouwen maar heel weinig voor (5%). Dit geldt ook voor de jongste generaties. Marokkaanse vrouwen worden later moeder dan Turkse vrouwen, maar ze krijgen uiteindelijk meer kinderen.