DEN HAAG - Als de kloof tussen arm en rijk verder blijft groeien, zal Nederland in 2020 op New Orleans lijken. "Dan krijgen we een steeds ongelijkere verdeling in rijkdom en zal de sociale samenhang verdwijnen. Samenleven valt dan uiteen in naast elkaar leven. Dan zullen we de problemen niet meer samen kunnen oplossen en staat ons een kille maatschappij te wachten."

Dat zei J. Latten vrijdag in een interview met Trouw. Latten aanvaardt vrijdag een bijzonder hoogleraarschap demografie aan de Universiteit van Amsterdam met de oratie 'Zwanger van segregatie'.

Latten schetst daarin een maatschappij waarin mensen elkaar steeds meer uitzoeken op gelijksoortigheid, zowel als het gaat om opleiding en inkomen als om herkomst en religie. Daardoor ontstaat er een samenleving met 'succesvollen' en 'achterblijvers'.