AMSTERDAM - Het gerechtshof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen terreurverdachte Samir A. . Aanklager G. Haverkate eiste tijdens de behandeling van deze kwestie zes jaar en negen maanden cel tegen hem. Justitie houdt A. verantwoordelijk voor het voorbereiden van aanslagen in Nederland en medeplichtigheid aan een overval op een supermarkt.

De rechtbank in Rotterdam sprak Samir A. in april hier nog van vrij, wegens gebrek aan bewijs. Er bleek wel een "bovengemiddelde belangstelling voor religieus extremistisch geweld bij A.". Dat was echter nog geen concreet bewijs dat hij aanslagen voorbereidde, concludeerden de Rotterdamse rechters.

Bewijs

Haverkate zei tijdens het hoger beroep dat hij de overwegingen van de rechtbank voor de vrijspraak niet deelt en soms ook niet begrijpt. De aanklager meende dat er wel degelijk voldoende bewijs is dat de terreurverdachte de intentie had om aanslagen te plegen.

Kerncentrale

Zo bleek uit zijn zelfgemaakte plattegronden en schetsen voorzien van aantekeningen, dat hij specifieke doelen op de korrel had. Het ging onder meer om de Tweede Kamer, de kerncentrale in Borssele, Schiphol, het ministerie van Defensie en het gebouw van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in Leidschendam.

Huiszoeking

De advocaat-generaal wees er ook op dat bij de huiszoeking bij A. materialen zijn gevonden, waaruit duidelijk blijkt dat hij een explosief wilde maken. Dat een deel van dit materiaal "ondeugdelijk" bleek voor het maken van een bom, doet niets aan zijn intenties voor een bomaanslag af, constateerde Haverkate.

Eveneens had Samir A. spullen in zijn woning liggen, waaruit volgens de aanklager blijkt dat de verdachte "een extremistische moslim is die er niet voor terugdeinst zijn denkbeelden door geweld te verwezenlijken". "Dat blijkt onder andere uit de videobanden over de Jihad en onderdelen van wapens die bij hem zijn gevonden."

Politici

De aanklager wees tenslotte ook op de volgens hem onverbeterlijke instelling van de verdachte. Hij duidde hiermee op het nieuwe onderzoek dat tegen de vermeende terrorist loopt. A. werd op 14 oktober opnieuw opgepakt. Justitie verdenkt A. nu van voorbereiding van moord op politici en voorbereiding van een bomaanslag op het hoofdkwartier van de AIVD, samen met zes handlangers.