DEN HAAG - Banken moeten toegang krijgen tot het toekomstige burgerservicenummer (BSN) om mogelijk verdachte transacties te kunnen tegengaan. Dat heeft minister Zalm van Financiën donderdagavond gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Het BSN, dat het huidige sofinummer gaat vervangen, bevat relevante gegevens als naam, adres en woonplaats.

Banken kunnen nu niet goed de identiteit controleren van klanten, omdat de Wet bescherming persoonsgegevens hen verbiedt de basisadministratie van de gemeente (GBA) te raadplegen. De VVD en het CDA pleitten ervoor financiële dienstverleners toch weer toegang te geven tot het GBA en het BSN.

Zalm gaat voor de "hoofdprijs" en dat is volgens hem het BSN. Niet alleen overheidsinstanties zouden dan inzicht krijgen in dit persoonlijke nummer, maar ook financiële instellingen die moeten nagaan of er iets verdachts is.

Fraude

Banken krijgen daardoor een beter controlemiddel om identiteitsfraude te bestrijden. Ook leidt toegang tot het BSN tot minder administratieve lasten, aldus Zalm.

Privacy

De privacy van de betrokkenen moet wel worden gewaarborgd. Zalm is over de kwestie in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars en zal daar begin volgend jaar op terugkomen.

Het kabinet streeft ernaar het BSN per 1 januari 2006 in te voeren. Maar het wetsvoorstel dat dat mogelijk moet maken, moet nog worden besproken door de Tweede en vervolgens de Eerste Kamer. Doel van het nummer is om de (technische) uitwisseling van gegevens tussen burgers, overheid en allerlei instanties eenvoudiger te laten verlopen. Mensen hoeven dan nog maar een keer allerlei basisgegevens aan overheidsdiensten te verstrekken.