DEN HAAG - Nederland stuurt begin volgend jaar enige tientallen onbewapende waarnemers naar het zuiden van Sudan om daar toezicht te houden op het vredesakkoord tussen de christelijke rebellen uit het zuiden en de islamitische regering in het noorden van het land.

Het kabinet zal naar verwachting vrijdag instemmen met een voorstel daartoe van de ministers Bot (Buitenlandse Zaken), Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en Kamp (Defensie). Minister Kamp zei donderdag dat het kabinet op korte termijn een besluit zal nemen. Het gaat om militairen en politiemensen.

De Verenigde Naties vroegen dit voorjaar al een groot aantal landen om een bijdrage voor de waarnemersmissie. Kamp zei in maart al dat Nederlandse waarnemers in Zuid-Sudan "zeker denkbaar" zouden zijn. De onbewapende Nederlanders zullen deel uitmaken van een waarnemersmissie van ongeveer 750 mensen, die beschermd worden door een troepenmacht van 10.000 militairen.

Hospitaalschip

Het is voor het eerst sinds mariniers in 2000 en 2001 aan de grens tussen Ethiopië en Eritrea in VN-verband opereerden, dat Nederland een substantiële bijdrage met militairen op de grond levert in Afrika. Wel droeg het kabinet eind 2003 - begin 2004 gedurende vier maanden een hospitaalschip bij aan de VN-missie in Liberia.

Beklag

Minister Van Ardenne deed onlangs nog haar beklag over de afnemende aandacht van de wereld voor Sudan. "Het lijkt er op dat de wereld door de situatie in Irak, de schandalen binnen de Verenigde Naties en de aardbeving in Kashmir, de tragedie in Sudan aan het vergeten is", zei ze tijdens een lezing op de Universiteit van Amsterdam. De bemoeienis van de wereld bij de conflicten in Sudan (het zuiden en Darfur) is "te weinig en te laat", aldus Van Ardenne.

Vredesakkoord

Het vredesakkoord tussen de Sudanese regering in Khartum en de in het zuiden actieve rebellenbeweging SPLA werd op 9 januari gesloten en maakte een einde aan 22 jaar burgeroorlog. De burgeroorlog tussen het Arabische noorden en het christelijke en animistische zuiden van Sudan heeft aan zeker anderhalf miljoen mensen het leven gekost. Sinds de onafhankelijkheid in 1956 kende Sudan slechts elf jaar vrede.