GOUDA - Gescheiden vaders proberen op grote schaal onder het betalen van hun alimentatie uit te komen. Bijna 70 procent van hen wil of kan niet aan deze verplichting voldoen. Het gaat in totaal om 12.000 zaken. Bij 20 procent van de kwesties lukt de betaling na bemiddeling nog steeds niet.

Dit concludeert het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het bureau neemt in opdracht van de overheid de inning van kinderalimentatie op zich, als daar op een normale manier niet aan wordt voldaan. Directeur L. de Bakker van het LBIO zei donderdag dat de wanbetaling is toegenomen door de economische terugval in Nederland.

"Op het moment waarop een inningsverzoek bij het LBIO wordt ingediend, is er al sprake van minimaal een maand achterstand in de betalingen, maar vaak al van enkele maanden. De situatie in een gezin is dan vaak al schrijnend te noemen", benadrukt De Bakker. "Iedere dag wachten is er dan al een te veel."

Hij vindt dat het zou helpen als de vorderingen voor kinderalimentatie, voorrang zouden krijgen op andere schuldeisers van gescheiden vaders. "Dit zou in belang van zowel moeder als kind zijn", meent de directeur.