DEN HAAG - Twee politieregio's beginnen in januari met een proef om de etnische afkomst bij huiselijk geweld te registreren. Daarmee wil minister Donner (Justitie) inzicht krijgen in de mate van huiselijk geweld onder allochtonen. Hij kondigt dat woensdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

De registratie zal plaatsvinden in de regio's Zuid-Holland Zuid en Twente. De afkomst van zowel daders als slachtoffers wordt bijgehouden. Tot op heden worden alleen het land van geboorte en de nationaliteit geregistreerd. Bij de proef is te achterhalen in hoeverre huiselijk geweld voorkomt bij etnische minderheden van de tweede en derde generatie.

Geweld

Volgens een eerder onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en IVA Beleidsonderzoek lijkt het erop dat allochtone slachtoffers vaker te maken hebben met ernstig geweld dan autochtonen. De minister had al eerder dit jaar gemeld dat hij een proef wilde en heeft daar nu afspraken over gemaakt met zijn collega's Remkes (Binnenlandse Zaken) en Verdonk (Vreemdelingenbeleid en Integratie). De proef gaat een half jaar duren en is een uitwerking van een voorstel van D66-leider Dittrich.

Bij huiselijk geweld gaat het om geweld tegen partners of relaties, kindermishandeling en mishandeling van ouderen. Een op de vijf geweldsdelicten die de politie registreert, betreft geweld binnen de muren. De politie krijgt jaarlijks meldingen van meer dan 50.000 incidenten van huiselijk geweld, maar het werkelijke aantal incidenten ligt veel hoger. Het wordt sinds 2004 geregistreerd.